Aerodynamický odpor

Definícia

je sila, ktorá pôsobí proti smeru rýchlosti prúdenia vzduchu. Z viacerých príčin jej vzniku sú pre športový pohyb dôležité dva: tvarový odpor, ktorého veľkosť telesa závisí od tvaru telesa, a trecí odpor, ktorý vzniká trením vzduchu o steny telesa v kontaktnej vrstve. Súčtom týchto dvoch odporov je profilový odpor (čelný odpor).

Aerodynamický tvar je prúdnicový, ľahko prekonávajúci odpor vzduchu (napr. padajúca kvapka vody). 

Aerodynamické tvary sa pokúšajú konštruovať konštruktéri športového náčinia, oblečenia, resp. dosahovať všetci športovci, ktorí prekonávajú vo svojich športoch, resp. športových disciplínach. 

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

biomechanika telesných cvičení, konštrukcia športového náčinia, športových odevov