Aerodynamická sila

Definícia

vzniká pri obtekaní telesa vzduchom. Ak má teleso vhodný tvar, dochádza pri jeho obtekaní vzduchom k zrýchľovaniu prúdnic nad profilom, čím stúpa kinetický a klesá statický tlak. Nad profilom telesa vzniká nasávanie, ktoré sa nazýva tiež podtlak. Na spodnej strane profilu telesa vzniká opačný efekt. Rýchlosť prúdnic klesá, čím klesá aj kinetický tlak a vzniká tlak statický, ktorý sa nazýva tiež pretlak. Výsledná aerodynamická sila je zložkou vztlaku (podtlak a pretlak) a odporu, ktorý kladie teleso prúdiacemu vzduchu. 

Veľkosť výslednej aerodynamickej sily je predmetom komplikovaných výpočtov a závisí napr. na tvare profilu telesa, geometrickej  a aerodynamickej charakteristike telesa, rýchlosti obtekania prúdiaceho  vzduchu, mernej hustote vzduchu a pod.

Aerodynamická sila využíva pri mnohých športoch ( atletika, plávanie, motoristické športy, letecké športy, vodné športy a pod.).

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

biomechanika telesných cvičení