Aerobik

Definícia

Vytrvalostné cvičenie aeróbneho charakteru, pri ktorom majú pracujúce svaly dostatočný prívod kyslíka. Cieľom aeróbneho cvičenia je zlepšenie aeróbnych schopností, výkonnosti, nervovo-svalovej koordinácie a pohyblivosti, posilnenie kardiovaskulárneho systému organizmu. 

Názov aerobik pochádza z anglického výrazu aerobics (aeróbna gymnastika - aerobic exercises) označuje  formu gymnastického kondičného cvičenia pri hudbe, zameraná na rozvoj funkcie obehovej sústavy, na zvýšenie úrovne vytrvalosti a výkonnosti. Priaznivo ovplyvňuje funckiu a štruktúru pohybového ústrojenstva a pozitívne pôsobí na nervovú sústavu a psychický stav cvičiacich. Cvičebná jednotka trvá od 45 do 60 minút, obsahuje jednoduché cviky, ktoré sa cvičia v optimálnom tempe a súvisle bez prerušení.

Zakladateľkou a propagátorkou aeróbnej gymnastiky je americká herečka Jane Fondová a v jej ponímaní ide o netradičný cvičebný program, ktorý smeruje k rozvoju vytrvalosti.

V súčasnosti druhov existuje množstvo druhov aeróbnych cvičení napr. low alebo high impact, kardio, body forming, body forming,  toning, styling, work, step, hip - hop, fitbal, kangoorobik tae-bo, akvarobik,   power yoga a pod.

 

 

Výskyt

Športová terminológia, šport pre všetkých