Aeróbny prah

Definícia

predstavuje intenzitu zaťaženia, pri ktorej prestáva výlučne aeróbne energetické krytie, čo sa prejaví narušením normálnej hladiny krvného laktátu (koncentrácia krvného laktátu okolo 2 mmol.lˉ¹)

Zdroj

Hamar D., Lipková J. Fyziológia telesných cvičení. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2008.

Autor

prof.MUDr.Dušan Hamar, CSc., doc.MUDr.Jana Lipková, PhD

Výskyt

fyziológia telesných cvičení, športový tréning, testovanie výkonnosti