Adduktor

Definícia

pojem z latinčiny, ktorý označuje priťahovač, t.j. sval, ktorý vykonáva addukciu. Na dolnej končatine sú to napr. svaly, ktoré sú upnuté z lonovej kosti na kosť stehnovú.

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

biomechanika telesných cvičení, anatómia človeka