Adaptácia

Definícia

všeobecný biologický proces, ktorý predstavuje súbor biochemických, funkčných, morfologických a psychologických zmien v organizme ako celku, ako aj v jednotlivých orgánoch organizmu. Zmeny sú vyvolávané dlhodobými a opakovanými zmenami vonkajšieho prostredia.

V telesnej kultúre a športe ide o proces pôsobenia zámerných zmien v organizme a osobnosti športovca, ktorý je vyvolaný dlhodobými, pravidelne sa opakujúcimi podnetmi vo forme tréningového a súťažného zaťaženia. Jedná sa o zložitý proces komplexného pôsobenia, v ktorom sa rozlišuje stránka biologická, psychologická a sociálna. Fyziologické mechanizmy využívajú účinky adaptačného podnetu, ktorý je charakterizovaný silou, resp. intenzitou, dobou trvania, frekvenciou a druhom podnetu. V tréningovom procese je potrená intenzita adaptačného podnetu najmenej 50%  z maxima, nižšia intenzita nevyvolá vznik adaptácie.

Adaptačný proces vyvoláva jav superkompenzácie, ktorý je potrebné využívať k opakovanému zaťaženiu. Optimálna frekvencia podnetov zohráva v dlhodobom tréningu významnú úlohu, pretože je predpokladom kumulatívneho tréningového efektu. ten sa prejavuje morfologickými a funkčnými zmenami v organizme, ktoré sú základom pre rast trénovanosti a športového výkonu.

Okrem pojmu všeobecnej adaptácie rozlišujeme ďalej adaptáciu na záťaž, adaptáciu krvného obehu na záťaž, adaptáciu dýchania na záťaž.

V telesnej kultúre a športe poznáme tiež adaptáciu stavebnú.  

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

fyziológia telesných cvičení, biológia človeka, konštrukcia športových stavieb