Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae

Definícia

vedecký zborník  Fakulty telesnej výchovy a športu Univerity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK). Vychádza od roku 1962. Prináša vedecké a odborné články  z oblasti telesnej kultúry. Od roku 2005 vychádza aj v anglickom jazyku.

Zdroj

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Bratislava

Výskyt

publikácie, vedy o športe