Acidóza

Definícia

pojem z latinčiny, ktorý vyjadruje posun pH do kyslej oblasti. Vzniká hromadením kyslých iontov pri rôznych fyziologických zaťaženiach, t.j. aj pri telesnej záťaži v laktátovej zložke matabolizmu aj pri chorobných stavoch. Spôsobuje tzv. prekyslenie organizmu.

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

fyziológia telesných cvičení