Abstinenčné príznaky

Definícia

v športe znamenajú psychické zmeny, ktoré sa objavia o niekoľko dní až týždňov po náhlom prerušení športového tréningu ako zvýšená dráždivosť centrálneho nervového systému, poruchy spánku a koncentrácie, pocity frustrácie a neuspokojenia, niekedy búšenie srdca, pichanie v oblasti hrudníka a ďalšie. Znižuje sa aj chuť do jedla, resp. sa objaví sklon k prejedaniu sa, vyskytujú sa poruchy trávenia, zápcha a hnačka. Pri telesnej záťaži neprimerane stúpa krvný tlak a srdcová frekvencia. Na elemináciu uvedených problémov sa odporúča začať opäť trénovať miernou intenzitou.

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

psychológia športu