Absolútna sila

Definícia

Výskyt

biomechanika telesných cvičení, testovanie telesných schopností