Absolútna klasifikácia

Definícia

pozri celková klasifikácia.

Výskyt:  športové súťaže