Abduktor

Definícia

pojem pochádzajúci z latinčiny, ktorý označuje sval - odťahovač, ktorý vykonáva abdukciu. Napr. abduktor hornej končatiny je stredná časť deltového svalu.

 

Výskyt: anatómia, fyziológia telesných cvičení

Zdroj: spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988