Šipošová, Daniela

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 20.2.1949
 Miesto narodenia: Partizánske
 Športové odvetvie: plávanie

Image

Vzdelanie:

ZDŚ Prievidza, 1955 - 1964

SVŠ Prievidz, 1964 - 1967

ĽŠU - hra na akordeón, 1960 - 1963

UK Bratislava, zameranie matematika a deskriptívna geometria, 1967 - 1968

VŠE Bratislava, zameranie ekonomicko-matematické výpočty, 1968 - 1974

Telovýchovná škola, tréner plávania licencia A, 2000 - 2001

Tréner plávania IV. kvalifikačného stupňa, 2000 - 2001

 

Odborná kariéra:

Mestská správa Slovenského štatistického úradu v Bratislave

Krajská správa Štatistického úradu SR v Bratislave (zmena názvu a štruktúry)

Štatistický úrad SR, Ministerstvo dopravy, pôst a telekomunikácií Slovenskej republiky (delimitácia zo ŠÚ SR na MDPT SR)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (delimitácia z MDPT SR na MŠ SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (zmena názvu)

Riaditeľka odboru informatiky a informatizácie sekcie informatiky, sekcia informatiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)
 

Klubová príslušnosť (aktívny športovec, plávanie):

TJ Slovan Bojnice, 1959 - 1971

TJ Slávia SVŠT, 1971 - 1978

ŠK IAMES Bratislava, 1974 - 2013

PK TZPŠ DOLPHINS Bratislava, 2011

 

Najväčšie úspechy (aktívny športovec, plávanie):

Majstrovstvá ČSR  v plávaní bez krytých bazénov 1965 - 2.miesto, - 3.miesto

Majstrovstvá vysokých škôl Slovenska  1968 - 2.miesto

Akademické majstrovstvá SSR  1970 - 3.miesto

 

Trénerská činnosť:

Od roku júla 1963 až doteraz sa venuje trénerstvu v plávaní, najprv sa venovala zdravým plavcom v TJ Slovan Bojnice, potom v TJ Slávia SVŠT Bratislava, od roku 1974 v ŠK IAMES Bratislava a od roku 2011 v Plaveckom klube telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislava - venuje sa ako trénerka zdravým a aj telesne postihnutým plavcom, od roku 1979 už len telesne postihnutým športovcom (ďalej len „TPŠ“) - plavcom a od roku 1996 aj zrakovo postihnutým plavcom.

Súčasne bola reprezentačnou trénerkou čs. družstva v plávaní TPŠ a zrakovo postihnutých športovcov (ďalej len „ZPŠ“) od roku 1978.

Od roku 1993 do roku 2009 reprezentačná trénerka Slovenskej republiky pre TPŠ a ZPŠ. Od roku 2009 reprezentačná trénerka Slovenskej republiky pre ZPŠ.

Plavci, ktorým sa venovala a venuje sú historicky prví reprezentanti v plávaní telesne a zrakovo postihnutých športovcov, ktorí získali medailové umiestnenia na paralympijských hrách, majstrovstvách sveta a Európy za existencie ČSFR a potom aj SR a vytvorili paralympijské, svetové, európske, československé a slovenské rekordy.

 

Najväčšie úspechy (trénerka, plávanie):

Úspešní zverenci:

Historicky prvá reprezentantka za plávanie zo Slovenska na letných paralympijských hrách, Arnhem, Holandsko, 1980 – Mária Lysá, 5.miesto a 6. miesto

Prvá zlatá medailistka v histórii TPŠ, juniorská majsterka sveta, tiež bronzová medailistka Ivana Hotová – MS juniorov 1990, Saint Etienne, Francúzsko

Prvý zlatý medailista na letných paralympijských hrách v Atlante 1996 za SR – Andrej Zaťko, ďalej zisk jednej striebornej a dvoch bronzových medailí spolu s Margitou Prokeinovou - striebro a bronz, obaja paralympijské rekordy v disciplíne 50 m motýlik

Dvojnásobná strieborná medailistka z letných paralympijských hier v Sydney 2000 – Margita Prokeinová

Prví dvaja niekoľkonásobní majstri sveta v plávaní TPŠ a držitelia ďalších medailí z MS za SR – strieborné a bronzové – Margita Prokeinová a Andrej Zaťko

Prvá niekoľkonásobná majsterka sveta v plávaní IWAS - Margita Prokeinová

Prví niekoľkonásobní majstri Európy v plávaní TPŠ a držitelia ďalších medailí z ME za SR – strieborné a bronzové - Margita Prokeinová a Andrej Zaťko

Prvá zrakovo postihnutá zlatá medailistka z majstrovstiev Európy IBSA v 50 m bazéne Michaela Kainová – zlatá medaila a držiteľka ďalších medailí – strieborných a bronzových -v roku 2001

Traja niekoľkonásobní juniorskí majstri sveta v plávaní telesne postihnutých športovcov (TPŠ) a ďalší držitelia strieborných a bronzových medailí IWAS – Roman Buchta, Michal Beracka, Ján Beracka, Gabriel Izsóf, Jadranka Marić, Linda Ferenceyová

Prví medailisti z Európskych hier juniorov EPC - strieborné Jadranka Marić, Dominika Praženicová a Anna Gettlerová 

Prvá a súčasne aj najmladšia zrakovo postihnutá plavkyňa na paralympijských hrách Karina Petrikovičová - Peking 2008 

Prvá zrakovo postihnutá medailistka z majstrovstiev sveta juniorov IBSA v 50 m bazéne Karina Petrikovičová – sedem zlatých medailí v roku 2009

Prvá zrakovo postihnutá medailistka z majstrovstiev sveta IPC v 25 m bazéne Karina Petrikovičová – finalistka a strieborná medaila v roku 2009

Prvá zrakovo postihnutá medailistka z majstrovstiev sveta IPC v 50 m bazéne Karina Petrikovičová – finalistka a bronzová medaila v roku 2010, finalistka a bronzová medailistka MS 2013

Prvá zrakovo postihnutá medailistka z majstrovstiev sveta IBSA v 50 m bazéne Karina Petrikovičová – dve strieborné medaily v roku 2011 

Prvá zrakovo postihnutá plavkyňa - finalistka na paralympijských hrách Karina Petrikovičová - Londýn 2012 

Prvá zrakovo postihnutá medailistka z majstrovstiev Európy IPC v 50 m bazéne - Karina Petrikovičová - bronzová medaila

 

Celkovo zverenci dosiahli:

2 paralympijské rekordy

3 svetové rekordy

8 európskych rekordov

Niekoľkonásobní majstri ČSSR, ČSFR a od roku 1976 aj SR, keď sa začali organizovať samostatné majstrovstvá Slovenskej republiky v rámci Československa, niekoľkonásobní majstri SR od roku 1993

 

Iné funkcie v športe:

Členka VV SPF (jedno volebné obdobie)

Členka a neskôr predsedníčka BPZ (Bratislavský plavecký zväz)

Členka VV ČSZTPŠ, spoluzakladateľka SZTPŠ

Členka VV SZTPŠ do roku 2002

Členka výboru plaveckého oddielu TJ Slávia SVŠT Bratislava, 1975-1978

Predsedníčka plaveckej sekcie Výboru Zväzu plaveckých športov SÚV ČSZTV jedno volebné obdobie, 1979

Predsedníčka plaveckého oddielu TPŠ ŠK IAMES Bratislava, 1989

Predsedníčka Plaveckého klubu telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave, 2011

Členka úseku plávania pri Slovenskom paralympijskom výbore, 2013

 

Najvyššie ocenenia:

Ocenenie 10 rokov NetAcad - Ocenenie za podporu rozvoja Programu sieťových akadémií v Slovenskej republike, CISCO Slovakia

Pamätný diplom primátora hl. mesta SR za dôstojnú prípravu žiakov reprezentujúcich školu na medzinárodných a domácich súťažiach, 1995

Žena roka 1996, v časopise Slovenka, 3. miesto

Ocenenie Krajského úradu v Bratislave, odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry za mimoriadne úspešnú činnosť, 1999

Pamätný diplom primátora hl. mesta SR za dôstojnú reprezentáciu mesta, 2000

Cena primátora mesta Bratislavy soška Rolanda  2001. Soška Rolanda - Trojkráľový večer 6.1.2001 v Bratislave - ocenenie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za účasti predstaviteľov politického, hospodárskeho, kultúrno-spoločenského života Bratislavy, ako aj zástupcov diplomatických zborov akreditovaných v Slovenskej republike. Konal sa Trojkráľový večer, v rámci ktorého si z rúk primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Jozefa Moravčíka prevzali 5 ocenení občania našej metropoly Cenu primátora hlavného mesta sošku Rolanda. Laureátmi pre rok 2001: Akademický maliar Miroslav Cipár, Karol Gerhat, Ing. Kamil Beladič, Terézia Hečková, umeleckým menom Mária Jančová, Ing. Daniela Šipošová - za dlhoročnú obetavú prácu trénerky telesne postihnutých športovcov a za skvelé medzinárodné úspechy bratislavských plavcov

Ocenenie Krajského úradu v Bratislave, odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry za mimoriadne úspešnú činnosť, 2002

Cena primátora za prácu s telesne postihnutou mládežou pre rok: 2002,  2003, 2006, 2007, 2009, 2013, 2015

Ocenenie 3. miesto medzi najúspešnejšími trénermi SZTPŠ za obdobie rokov 1993 až 2003

Poďakovanie ministra školstva SR za úspešnú reprezentáciu na XII. Letných paralympijských hrách v Aténach, 2004

Poďakovanie SZTPŠ za dlhoročnú prácu v prospech telesne postihnutých športovcov, 2008

Ocenenie MŠ SR ako najúspešnejšiu trénerku juniorov telesne postihnutých plavcov, 2008

Poďakovanie Sekcie nevidiacich a slabozrakých športovcov (SNSŠS) za rozvoj športu a propagáciu SNSŠS, 2010

Čestné uznanie SZTPŠ za mimoriadny prínos v trénerskej práci športu telesne postihnutých, 2010

 

Zaujímavosti:

V súčasnosti sa naďalej aktívne venuje výchove plavcov v Plaveckom klube telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave, ktorého je aj predsedníčkou.

Pripravovala zrakovo postihnutú Karinu Petrikovičovú a nevidiacu Tatianu Blattnerovú na ME 2016 IPC v portugalskom Funchale a na letné paralympijské hry v Rio de Janeiro v roku 2016. Karina Petrikovičová má splnené štyri ostré limity a ďalšie tri B limity na PH RIO 2016, Tatiana Blattnerová má splnených päť B limitov.

Obe mali splnené aj limity účasti na ME 2016 IPC vo všetkých disciplínach, v ktorých pretekali. Karina Petrikovičová získala bronzovú medailu a Tatiana Blattnerová sa dvakrát prebojovala do finále, kde sa umiestnila na 6. a 7. mieste.

Ďalej pripravovala telesne postihnutých plavcov na Svetové hry juniorov do 23. rokov IWAS - Jadranku Marić, Adama Riečičiara a Annu Gettlerovú. Jadranka Marić získala tri bronzové medaily a Adam Riečičiar jednu bronzovú medailu.

 

Skratky:
IPC       -  International Paralympic Committee
IBSA     -  International Blind Sports Federation
IWAS    -  International Wheelchair & Amputee Sports Federation 

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.9 (197 votes)