Verzia pre tlač

Unifikovaný futbal v Special Olympics Slovakia v rokoch 1993 – 2002

   Pojem Unifikovaný futbal" je na Slovensku pomerne málo známy a to dokonca aj v radoch telovýchovných pracovníkov,  športových redaktorov, či iných pracovníkov masmédií.