História a súčasnosť Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave