Funkcionári v športe

Verzia pre tlač

Šipošová, Daniela

Image

 Dátum narodenia: 20.2.1949
 Miesto narodenia: Partizánske
 Športové odvetvie: plávanie

Image

Šrobár, Vavro

Image

 Dátum narodenia: 9.8.1867  † 6.12.1950
 Miesto narodenia: Liptovský Mikuláš
 

Image

 

Odborná kariéra :

Lekár :

Štancel, Július

Image

 Dátum narodenia: 22.5.1907   † 28.6.1990
 Miesto narodenia: Kremnica

Image

 

Odborná kariéra :

Tittel, Dušan

Image

 Dátum narodenia: 27.12.1966
 Miesto narodenia: Námestovo
 Športové odvetvie: futbal
 Post: obranca (stopér)

Image

Turek, Milan

Image

 Dátum narodenia: 4.2.1942
 Miesto narodenia: Prešov

Image

Wild, František

Image

 Dátum narodenia: 1.6.1938
 Miesto narodenia: Nová Dubnica

 

 

 

 

Vzdelanie:

Vysoká škola pedagogická, Bratislava

 

Funkcie:

Spoluzakladateľ atletického oddielu TJ Slovan v Novej Dubnici

Člen Atletického výboru TJ Slovan

Podpredseda SÚV ČSZTV, Bratislava

Podpredseda ÚV ČSZTV, Praha

Pedagóg na I. ZDŠ, obec Plevník - Drienové, 1960-1962

 

Najväčšie úspechy:

V obbvodovom a okresnom kole pionierskej olympiády získal tréner - F. Wild spolu so svojím kolektívom 78 medailí za 1.-3. umiestnenie a získali tak prvenstvo okresnej olympiády.

Ako tréner a funckionár sa podieľal na športovom úspechu v celoštátnom finále v štvorboji družstiev OZ škôl v r. 1968 v Brne - 5. miesto z 15 najlepších družstiev z ČSSR

 

Najvyššie ocenenia:

Za rozvoj československej telovýchovy a športu

Pamätné medaily za rozvoj atletiky od ÚV ČSZTV

 

Zaujímavosti:

F. Wild sa významne postaral o rozvoj atletiky v Novej Dubnici. Svedčí o tom fakt, že svojpomocne pomáhal vybudovať doskočiská pre skok do diaľky a výšky. Pre behy využíval škvarové futbalové ihrisko a pre dlhšie behy cestu od I. ZDŠ po II. ZDŠ a späť. Školské volejbalové ihrisko poslúžilo ako dopadová plocha pre vrh guľou. Vybavenie, ako štartovacie bloky, štafetové kolíky, prekážky, informačné tabuľky pre vrhy a hody, odrazové dosky, stupne víťazov..., si vyrábali tiež svojpomocne v rámci pracovného vyučovania a aj popoludní vo voľnom čase.

F. Wild sa angažoval tiež v kultúrnej oblasti. Účinkoval v skupine MsKS v kaviarni hotela Lunik. Viedol 112 - členný detský spevokol. Hral v ľudovej hudbe folklórneho súboru Strážov. Robil korepetítora spevákom, harmonikárom aj klaviristom.
Od roku 1972, približne dvadsať rokov, bol aj členom ľudovej hudby učiteľov „KANTORI“.

 

František Wild, učiteľ, zakladateľ atletického oddielu, dlhoročný tréner, 1989 

Image 

Zdroj: História športu v Novej Dubnici 1955 - 2018.

 

Informácie boli publikované na základe súhlasu mesta Nová Dubnica.

Zdroj: ONDŘEJÍCĚK, M. 2019. História športu v Novej Dubnici 1955 - 2018. Vydavateľstvo: Mesto Nová Dubnica. ISBN 978-80-570-1214-6.


Zoch Ivan Branislav

Image

 Dátum narodenia: 24.6.1843   † 27.12.1921
 Miesto narodenia: Jasenová
 

Image