Cyklická rýchlosť

Definícia

Výsledná rýchlosť, alebo schopnosť jednotlivca prekonať vzdialenosť v čo najkratšom čase. Skladá sa z  akceleračnej a frekvenčnej rýchlosti. Dôležitým faktorom je technika pohybu. Pri behu záleží od najväčšieho počtu bežeckých krokov a zároveň od ich dĺžky. Cyklická rýchlosť sa najlepšie rozvíja u mladých jedincov od 12.-13. do cca18. roku života. Je náročná na koordináciu pohybov.  Vo vyššom veku ju možno zvyšovať najmä prostriedkami na rozvoj výbušnej sily.